Potwór

Inky
Exp: 250 EXP Życie: 600 HP
Przywołanie:- MP Zauroczenie:- MP
Rodzaje Ataku:
- atak fizyczny (0-156 + zatruwa 2 HP na kolejkę)
- Life Drain Berserk (0-87)
- Ice Ball (56-87)
- Close Range Eletrify (25 HP przez 3 kolejki)
- Poison Berserk (zamraża, 8 HP przez 10 kolejek)
Występowanie:
- Sunken Quarter (Yalahar)
Loot:
Wrażliwości:
energia (5%)
Odporności:
ogień (100%)
lód (100%)
ziemia (80%)
Ucieka? Nie, Nigdy
Odgłosy:
- "Tssss!"
- "Gaaahhh!"
- "Gluh! Gluh!"
- "Boohaa!"
Uwagi:

Po wkroczeniu do zatopionej dzielnicy, zejdźcie z podwodnej góry i kierujcie się na południowy wschód. Tam powinniście znaleźć schody w dół, a dalej zapieczętowane drzwi. Właśnie za nimi znajduje się Boss. Najlepiej użyć podobnej techniki jak przy innych tego typu Bossach, czyli strzelać z drzwi, skąd w każdej chwili można się wycofać i uleczyć.