Potwór

Frost Giantess
Exp: 150 EXP Życie: 275 HP
Przywołanie:490 MP Zauroczenie:490 MP
Rodzaje Ataku:
- atak fizyczny (0-60)
- Boulder (0-90)
- Haste
Występowanie:
- Tyrsung
Loot:
Wrażliwości:
energia (10%)
śmierć (1%)
Odporności:
ogień (20%)
lód (100%)
świętość (10%)
Ucieka? Tak, zawsze
Odgłosy:
- "Ymirs Mjalle!"
- "No run so much, must stay fat!"
- "Hörre Sjan Flan!"
- "Damned fast food."
- "Come kiss the cook!"
Uwagi:

Warto zabijać je jak najszybciej, goniąc można czasem wpaść na większy resp. Można sobie ułatwić pościg atakując runami, lub czarami.