Potwór

Cave Rat
Exp: 10 EXP Życie: 30 HP
Przywołanie:250 MP Zauroczenie:250 MP
Rodzaje Ataku:
- w zwarciu(0-10)
Występowanie:
- Kanały
Loot:
Wrażliwości:
ogień (1%)
Odporności:
Brak
Ucieka? Tak, na czerwonym
Odgłosy:
- "Meep!"
- "Meeeeep!".
Uwagi:

Problem stanowić mogą jedynie na rookgaardzie.