Potwór

Hide
Exp: 240 EXP Życie: 500 HP
Przywołanie:- MP Zauroczenie:- MP
Rodzaje Ataku:
- atak fizyczny (0-114)
- Haste
- zatruwa
Występowanie:
- Tiquanda
Loot:
Wrażliwości:
Brak
Odporności:
fizyczne (20%)
niewidzialność
Ucieka? Nie, Nigdy
Odgłosy:
- Brak
Uwagi:

Zmierzyć się z nim można po wykonaniu misji na zabicie 300 tarantuli. Stosować taktykę podobną jak przy zwykłej tarantuli, jednak Hide jest nieco silniejszy.