Potwór

Elf
Exp: 42 EXP Życie: 100 HP
Przywołanie:320 MP Zauroczenie:320 MP
Rodzaje Ataku:
- w zwarciu (0-15), strzała (0-25)
Występowanie:
- Yalahar Foreigner Quarter
- Maze of Lost Souls
- Orc Fortress
- Hellgate
- Shadowthorn
- Ab'Dendriel elf caves
- Elvenbane
- na północ od Thais
Loot:
Wrażliwości:
śmierć (1%)
Odporności:
świętość (+20%)
niewidzialność
Ucieka? Nie, Nigdy
Odgłosy:
- "Death to the Defilers!"
- "You are not welcome here."
- "Flee as long as you can."
- "Bahaha aka!"
- "Ulathil beia Thratha!"
Uwagi:

Są dosyć łatwym przeciwnikiem, mają słaby atak w zwarciu, ale mogą zagrozić strzałami. Należy uważać, gdyż mogą występować w towarzystwie Scoutów oraz Arcanistów.