Potwór

Wasp
Exp: 24 EXP Życie: 35 HP
Przywołanie:280 MP Zauroczenie:280 MP
Rodzaje Ataku:
- Melee (0-20)
- zatruwa (20~)
Występowanie:
- Ab'Dendriel
- Green Claw Swamp
- Thais
- wieża na Rookgaardzie
- wieża na Darashii
- Tiquanda
- Vandura
Loot:
Wrażliwości:
ogień (10%)
Odporności:
Brak
Ucieka? Tak, zawsze
Odgłosy:
- "Bssssss"
Uwagi:

Mogą stanowić zagrożenie dla niskopoziomowych graczy, szczególnie na Wyspie Nowych, gdyż mają dobry atak, zatruwają i są szybkie.