Potwór

Quara Constrictor
Exp: 250 EXP Życie: 450 HP
Przywołanie:- MP Zauroczenie:670 MP
Rodzaje Ataku:
- atak fizyczny (0-150 + zatruwa)
- Life Drain Berserk (50-90)
- Ice Ball (40-70)
- Close Range Eletrify (elektryzuje)
- Poison Berserk (zamraża)
Występowanie:
- Calassa
- Frozen Trench
- Sunken Quarter (Yalahar)
Loot:
Wrażliwości:
energia (25%)
ziemia (10%)
Odporności:
ogień (100%)
lód (100%)
paraliż
Ucieka? Tak, na czerwonym
Odgłosy:
- "Boohaa!"
- "Tssss!"
- "Gluh! Gluh!"
- "Gaaahhh!"
Uwagi:

Najsłabsze z Quar, jednak potrafią zadać sporo obrażeń magicznych, dlatego warto się ich pozbyć w pierwszej kolejności. W jednej z misji questa na strój błazna jest potrzebny atrament tej quary. Może go pobrać każdy gracz, który jest w trakcie tej misji, nawet dla kilku osób.