Potwór

The Hairy One
Exp: 115 EXP Życie: 325 HP
Przywołanie:- MP Zauroczenie:- MP
Rodzaje Ataku:
- w zwarciu (0-70)
Występowanie:
- Svargrond Arena - poziom Greenhorn
Loot:
- Brak Danych
Wrażliwości:
energia (5%)
Odporności:
ogień (20%)
Ucieka? Nie, Nigdy
Odgłosy:
- "Hugah!"
- "Ungh! Ungh!"
Uwagi:

Szósty przeciwnik na poziomie Greenhorn. Po śmierci zamienia się w kupkę popiołu.