PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Mutated_Human.gif

Mutated Human

Bardzo podobne do mumii. Biegają w dużych ilościach po powierzchni dzielnicy alchemików. W tym przypadku nie ma sensu stać na ukos - ich fala jest bardziej szersza niż dłuższa. Warto jednak zachować dystans, szczególnie jeśli jest kilku naraz. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Chain_Bolter.gif

Chain Bolter

Rzadka kusza, wypadająca tylko z Morgarotha. Zwiększa atak amunicji o 4, jednak ma bardzo mały zasięg - 3 kratki. Więcej...