PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Gang_Member.gif

Gang Member

Jak na zostawiane doświadczenie, posiadają bardzo dużo HP. Ich ataki nie są groźne, jednak na niższych poziomach walka może potrwać dość długo, szczególnie jeśli jest kilku naraz. Na niskich skillach, można też na nich trenować. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Nightmare_Shield.gif

Nightmare Shield

Na wielu światach najlepsza możliwa do zdobycia tarcza (wraz z Necromancer), lepszy jest tylko Great Shield, wypadający z Bossów. Posiada taką samą obronę jak Mastermind Shield, jednak jest lżejsza. Jedyna możliwość zdobycia jej to uzbieranie 1500 Demonic Essence w Dreamer's Challenge, więc można się domyślić że jest warta naprawdę sporo. Więcej...