PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Nightmare.gif

Nightmare

Nie warto przed nimi uciekać - są bardzo szybkie, w dodatku w zwarciu mniej używają silniejszych ataków (SD, PB). Warto ustawiać się tak, aby nie miały gdzie uciekać, dogonienie Nightmare'a może być sporym problemem. Rycerze mogą huncić je samotnie od ok. 100 poziomu, paladyni od 80, magowie od 70. Należy tylko uważać, aby życie nie spadło poniżej 700 (w przypadku magów mana). Więcej...


Losowy Przedmiot:

Yellow_Pillow_(Supersoft).gif

Yellow Pillow (Supersoft)

Tzw. poduszka-pierdziuszka, którą można również kupić od Hoaxette w Thais podczas Prima Aprilis. Kiedy staniemy na niej, wyda odgłos "Faaart!". Więcej...