PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Golgordan.gif

Golgordan

Wszystkie ściany w pomieszczeniu strzelają. Występuje razem z Latrivanem. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Fire_Sword.gif

Fire Sword

kiedyś powszechnie używany, dzisiaj mniej popularny, ze względu, że jego atak to 24 obrażeń fizycznych + 11 od ognia. dostępny z Orc Fortress Quest. Więcej...