PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Lethal_Lissy.gif

Lethal Lissy

Jej ataki fizyczne nie są zbyt silne, dlatego będąc w trybie defensywnym może się obyć prawie bez strat. Jako że w tym trybie ataki z broni nie będą mocarne, zaleca się strzelać z run i czarów. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Skull_Helmet.gif

Skull Helmet

Posiada tyle samo obrony co Royal Helmet, jednak jest od niego lżejszy. Niestety dużo trudniej go zdobyć i cena jest o wiele wyższa niż w przypadku RH. Więcej...