PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

The_Bloodtusk.gif

The Bloodtusk

Zmierzyć się z nim można po wykonaniu misji na zabicie 300 mamutów. Siłą przypomina oryginał, posiada jednak trochę więcej HP. Mimo to nie powinien sprawiać problemów. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Silver_Key.gif

Klucz 4055

Dzięki temu kluczowi możemy wykonać quest na Panpipe. Jest ukryty (klucz) w skale na południe od wejścia pod ziemię (Jakundaf). Więcej...