PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Hide.gif

Hide

Zmierzyć się z nim można po wykonaniu misji na zabicie 300 tarantuli. Stosować taktykę podobną jak przy zwykłej tarantuli, jednak Hide jest nieco silniejszy. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Viking_Shield.gif

Viking Shield

Rzadko spotykana, raczej tylko jako dekoracja w domkach biednych graczy. Jedyna możliwość zdobycia jej to kupno na Edron, Yalahar, lub na Wyspie Przeznaczenia (tylko pacce) za 260 GP, ale mało kto to robi. Więcej...