PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Annihilon.gif

Annihilon

Strzelać w niego wszystkim co się ma. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Cobra_Crown2.gif

Cobra Crown

Bardzo rzadki przedmiot. Zwiększa poziom magiczny o 2 oraz daje 5% ochrony przed ziemią. Więcej...