PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Apocalypse.gif

Apocalypse

Apocalypse nie był jeszcze widziany w grze. Został przyzwany przez CMa podczas Test Servera 2006. Strategia jest prosta - uciekać jak najszybciej. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Fanfare.gif

Fanfare

Można ją zdobyć wykonując Fanfare Quest. Więcej...