PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Draken_Elite.gif

Draken Elite

Siłą zbliżony do Black Knighta lecz posiada także silne ataki magiczne. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Copper_Key.gif

Klucz 3012

Klucz otwierający główne wejście do Hellgate. Można go kupić za 5000 GP u NPC Elathriel (więzienie, poziom -3). Więcej...