PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Mutated_Rat.gif

Mutated Rat

Łatwy cel dla paladynów - wystarczy trzymać się na dystans i szczur nie stanowi żadnego problemu. Rycerze również powinni uciekać, aby walczyć tylko z jednym naraz, gdyż w większej ilości mogą spowodować spore straty. Profesje magiczne powinny używać czarów ognistych i w razie paraliżu exury. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Treasure_Map_(Pirate).gif

Treasure Map

Mapa skarbów. Możliwe, że dzięki niej uda Wam sie odnaleźć ukryty skarb piratów. Więcej...